Sztywna pianka polistyrenowa jest najbardziej powszechnym materiałem izolacyjnym w sektorze budowlanym. Właściwie nadaje się do prawie wszystkich prac izolacyjnych, zarówno w przypadku remontów, jak i nowych budynków.

Moc izolacji termicznej, mierzona współczynnikiem przewodności cieplnej, wyrażonym w W/ mh°C, oscyluje między 0,027 a 0,031, a zwykle w obliczeniach przyjmujemy wartość 0,030.

Ciężar właściwy materiału, podstawowa cecha fizyczna, którą należy wziąć pod uwagę, waha się od 10 do ponad 40 kg / mc.

EPS jest oddychający i przepuszczalny dla pary wodnej (czynnik, który zapobiega tworzeniu się pleśni), nieprzepuszczalny dla wody i nie ulega zjawiskom sublimacji.

Jest kompatybilny z większością materiałów konstrukcyjnych, dzięki czemu jest niezwykle wszechstronny.

Kolejny nie mniej ważny aspekt dotyczy faktu, że EPS jest nietoksyczny i nie stanowi zagrożenia dla higieny środowiska i wód gruntowych.

Ważne jest, aby stwierdzić, że używany EPS musi spełniać wymagania określone normą EN13164 i odnośnym oznakowaniem WE.

Możliwe jest wykonanie izolacji z płyt i form do pokrywania ścian i izolacji dachów i podłóg, szalunków, przeciwform do gzymsów i innych struktur.

Poproś o informacje

0000750001

Pojemniki

ECO 100

Dlaczego EPS?

  • Ponieważ jest to najlżejszy materiał spośród tych używanych w opakowaniach, składający się w 98% z powietrza
  • Ponieważ zapewnia niezwykłą odporność i dużą zdolność absorbowania wstrząsów
  • Ponieważ jest odporny na wilgoć, sól, różne rodzaje kwasów i większość smarów
  • Ponieważ jest izolacyjny
  • Ponieważ jest nietoksyczny i higieniczny, idealny do pakowania żywności i produktów farmaceutycznych
  • Ponieważ można go układać w stosy, a zatem łatwo go przenosić i transportować, idealny również do ochrony sprzętu elektronicznego
  • Ponieważ jest w 100% możliwy do recyklingu